เกี่ยวกับ Blog นี้

คนเราลืมกันได้ วันนี้จำได้ พรุ่งนี้ลืม
อะไรที่เสียเวลาค้นหา ผมจะเอามาบันทึกไว้ที่นี่ จุดประสงค์หลักก็คือ กันลืม เพราะถ้าต้องการใช้เหมือนเดิมอีก ก็จะได้จำได้
ถ้าจะมีประโยชน์กับคนอื่น ๆ ที่ต้องการค้นหาอะไรที่ผมเคยค้นหา ผมก็ยินดีด้วย ที่มีคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากเว็บนี้

ทองจุล ขันขาว
สถาบัน กศน. ภาคกลาง
http://www.crnfe.ac.th

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: