เว็บที่ทุกคนเข้าถึง

เว็บเป็นของทุกคน แต่มีบางคนที่เข้าถึงไม่ได้ กลุ่มที่ว่านี่ถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสที่ควรได้รับความเท่าเทียมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีอุปสรรคในตัวเอง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บที่จัดทำโดยไม่ได้คำนึงถึงเพื่อนที่เขามีอุปสรรคเหล่านี้
ช่วงนี้ผมเข้าอบรม การจัดทำเว็บที่สามารถทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ วิทยากรคือ อ.วิเชียร นันทชัยพิทักษ์ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
การที่จะทำให้เว็บเข้าถึงได้ทุกคน เขามีมาตรฐานที่เรียกว่า WCAG 2.0 หรือที่เอามาปรับใช้ของไทยคือ มาตรฐาน TWCAG 2009 หลักมันมีอยู่ว่า เว็บที่จะเข้าถึง ต้องเป็นไปตามหลักการของ WCAG 2.0 ซึ่งมีหลักอยู่ 4 ประการคือ

  1. สามารถรับรู้ได้ อ่านได้ ทุกชาติ ทุกภาษา ถ้าจะให้คนอ้งกฤษอ่านด้วยก็ต้องมีภาษาอังกฤษให้เลือก
  2. สามารถใช้งานได้ (Operable) อันนี้สำคัญ ส่วนใหญ่เว็บใช้เมาส์อย่างเดียว ใช้คีบอร์ดไม่ได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ใช้โปรแกรมที่ใช้คีบอร์ด โดยเฉพาะคนพิการจะใช้ไม่ได้
  3. สามารถเข้าใจได้ อันนี้ก็สำคัญ ลิงค์ต่าง ๆ ควรมีความชัดเจน ว่าลิงค์ไปไหน คลิกแล้วไปไหน เมื่อใช้อุปกรณ์ที่อ่านออกเสียงจะได้รู้เรื่อง
  4. คงทนต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ได้กับ Browser หลาย ๆ อบ่าง หลาย ๆ อุปกรณ์

การทำเว็บให้ทุกคนเข้าถึงได้ มีประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สี ใช้ tag ให้ถูกต้อง จะทำให้ผู้ที่ต้องใช้โปรแกรม เครื่องมือพิเศษสามารถเข้าถึงได้

ทำเว็บแล้ว ควรให้ความเสมอภาคทุกคนเข้าถึงได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: