Blogger หรือ WordPress

กุมภาพันธ์ 18, 2011

Blogger (Blogspot.com) และ WordPress ต่างก็เป็น Blog ฟรี ยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ Blogspot เป็นของ Google ชื่อนี้น่าจะรับประกันอะไร ๆ ได้หลายอย่าง

เรามาดูการเปรียบเทียบกันนะครับ

คุณลักษณะ Blogger WordPress
Themes หรือ แม่แบบ มีเยอะให้เลือกหลายแบบ แก้ไขได้ด้วย ตามใจชอบ มี themes ให้เลือกเยอะเหมือนกัน เพิ่มภาพ เปลี่ยนหัวได้ตามใจ
เสียง MP3 ยังไม่อนุญาตให้เอาเสียง MP3 ขึ้นที่ blogspot.com ต้องเอาไว้ที่อื่น และใช้ player เรียกทำงาน เอาขึ้นได้ ถ้า Upgrade พื้นที่ หรือเอาขึ้นที่ URL อื่นแล้วเรียกใช้งาน WordPress มีคำสั่ง สำหรับเล่นไฟล์ MP3 โดยเฉพาะ
วิดีโอ YouTube นำเข้า Blog ได้ง่าย นำเข้าได้ง่าย ตั้งค่าได้นิดหน่อย
Widget ตัววิเศษ มีเยอะมาก สามารถกำหนดตำแหน่งใน Blog ได้ เช่น อยู่ใน Sidebar หรือ อยู่ตรงกลาง เป็นต้น มีจำกัด ถ้าใช้ของฟรีที่ wordpress.com แต่ถ้าเอามาใช้เอง ในโดเมนของตนเอง มีให้เลือกฟรี จำนวนมาก
แบบฟอร์มรับข้อมูล ไม่มี ถ้าต้องการสามารถสร้างเอง เช่นจาก SOHO (http://creator.soho.com) หรือใช้ฟอร์มสำเร็จรูปจากภายนอก เช่น emailmeform.com หรือจาก http://www.kontactr.com เป็นต้น มีเตรียมไว้ในเมนู ในส่วน Advance Feature สามารถเรียกใช้ได้เลย
ผู้ใช้ สามารถเชิญผู้ใช้เพิ่มเติม ไม่เกิน 100 คน โดยกำหนดสิทธิ์ได้ 2 อย่าง คือ administrators และ Authors สามารถเชิญได้ไม่เกิน 35 คน กำหนดสิทธิ์ได้หลายอย่าง เช่น Administrator บรรณาธิการ ผู้เขียน ผู้สนับสนุน เป้นต้น
การเพิ่มหน้า เพิ่มหน้าอิสระได้ 10 หน้า สร้างได้
พื้นที่สำหรับวิดีโอ 16 GB 3 GB
พื้นที่สำหรับแสดงภาพนิ่ง 1 GB ต้องใช้ Picasa Web Album 3 GB สามารถส่งไฟล์ อื่น ๆ ได้ เช่น xls, doc, ppt, xlsx, docx, pptx pptx doc docx และ pdf เป็นต้น
การใช้งาน ง่าย ง่าย

สรุปว่า ดีทั้งคู่

WordPress ดูหน้าตาเรียบง่าย ดูเป็นมืออาชีพ ใช้งานง่าย

Blogspot ผมชอบที่ออกแบบได้ง่าย ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ง่าย เพิ่ม Widget ได้ง่ายกว่าของ WordPress ที่พยายามลากอยู่นานกว่าจะเข้าที่ (หรือใช้ไม่ถูกก็ไม่รู้นะ) ที่ชอบมากคือ Widget ที่ให้เอาพวก Javascript เข้าใช้ได้ ของ WordPress ถ้าจะใช้ Plugin บนของฟรี wordpress.com ไม่อนุญาตของพวกนี้ แต่ถ้าใช้ WordPress บนโดเมนของตัวเอง ก็ไม่มีขีดจำกัดเหมือนกัน

บางคนบอกว่า WordPress ใช้สำหรับงาน ส่วน Blogspot ใช้สำหรับส่วนตัว ก็ดีเหมือนกัน

Advertisements

การใช้เสียงใน WordPress Blog

กุมภาพันธ์ 16, 2011

เราสามารถนำเสียงที่เป็น mp3 ขึ้นแสดงบน Blog ของ WordPress ได้ แต่ถ้าใช้พื้นที่ของ WordPress ต้องส่งไฟล์เสียงขึ้นเว็บที่อื่น เพราะไฟล์เสียงส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ หรือมิฉะนั้นก็ต้อง Upgrade พื้นที่นะครับ ส่วนในกรณีที่มีพื้นที่ของตนเอง และใช้ WordPress เป็น CMS ก็สบายอยู่แล้ว เพราะสามารถ upload ไฟล์ หรือทำอะไร ๆ ได้ตามใจอยู่แล้ว

Blog นี้ใช้พื้นที่ของ wordpress.com ดังนั้น ผมได้ upload ไฟล์ mp3 ไปไว้ที่เว็บของ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เพื่อเป็นตัวอย่าง ที่ http://www.crnfe.ac.th/snd/sample.mp3

วิธีการใช้เสียง

ให้พิมพ์โค้ด ในหน้าการเขียนเรื่อง คือ [audio ต่อด้วยที่อยู่ของไฟล์เสียง] เช่น

[audio http://www.crnfe.ac.th/snd/sample.mp3
]

จะแสดงผลดังนี้

ไฟล์เสียง บันทึกและตัดต่อด้วยโปรแกรม Audacity ซึ่งเป็น Open source
อ้างอิง
http://en.support.wordpress.com/audio/


การใช้ YouTube วิดีโอ กับ WordPress

กุมภาพันธ์ 16, 2011

เราสามารถนำวิดีโอจาก Youtube มาใช้งานได้โดยตรง โดยการไปที่เว็บ http://www.youtube.com และเปิดวิดีโอที่ต้องการ ในขณะที่เปิดเล่นวิดีโอ จะเห็นที่อยู่ของวิดีโอนั้น ที่ Address Bar เช่น

ให้คัดลอกที่อยู่ และนำมาวางไว้ในหน้าจอที่กำลังเขียนเรื่อง ของ WordPress เพียงเท่านี้ ก็จะได้วิดีโอของ YouTube มาแสดงใน Blog แล้ว เช่น

ข้างล่างนี้คือตัวอย่างวิดีจาก YouTube

การกำหนดลักษณะของวิดีโอ
ในกรณีที่ต้องการกำหนดลักษณะบางอย่างของวิดีโอ เช่น ขนาด ไม่ต้องการให้แสดงวิดีโอที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ต้องใช้โค้ด โดยมีรูปแบบ ดังนี้

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XSBtOQK3ZPs]

และเพิ่มตัวเลือก ดังนี้
กำหนดความกว้าง คือ &w=
กำหนดความสูง คือ &h=
กำหนดให้มีช่องค้นหา คือ &showsearch=1
ไม่ให้แสดงวิดีโอที่เกี่ยวข้อง คือ &rel=0

เช่น ถ้าต้องการกำหนดขนาดของวิดีโอ กว้าง= 300 สูง = 300 เขียนโค้ดดังนี้

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XSBtOQK3ZPs&w=300&h=150]

จะแสดงผลดังนี้

ที่มา
http://en.support.wordpress.com/videos/youtube/


Lingo และ PHP — Adobe Director

กุมภาพันธ์ 10, 2011

Adobe Director สามารถเล่นบนเว็บได้ โดยผ่าน Adobe Shockwave Player ซึ่งถ้าสามารถคุยกับ PHP รู้เรื่อง ก็จะสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมาย สร้างบทเรียน สื่อที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ตามใจปรารถนา เพราะ Adobe Director ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้ว (แต่ต้องรู้พอใช้งานได้ทั้ง lingo และ php นะจ๊ะ)

โค้ดสำหรับส่งไปยังไฟล์ PHP มี ดังนี้

on mouseUp me
myData = []
myData[ “thisName” ] = “tjk”
myData[ “thisScore” ] = “50”
theURL = “http://www.crnfe.ac.th/dir2php.php”
pNetID = getNetText( theURL, myData )
end

โค้ดข้างบน เหมือนกับ script ใน html ดังนี้

<form action=”http://www.crnfe.ac.th/dir2php.php&#8221; name=”f”>
<input type=”hidden” name=”thisName” value=”tjk”>
<input type=”hidden” name=”thisScore” value=”50″>
</form>
<script> document.forms.f.submit();</script>

สำหรับไฟล์ dir2php.php มีดังนี้

<php>
$name = @$_GET[ ‘thisName’ ];
$score = @$_GET[ ‘thisScore’ ];
$showData = “ชื่อ: $name คะแนน:$score”;

echo $showData;
?>


การจัดลำดับ Sprite บนหน้าจอ — Adobe Director

กุมภาพันธ์ 10, 2011

โปรแกรม Adobe Director จัดลำดับ Sprite ตาม Channel ซึ่ง Sprite ที่อยู่ Channel ที่ต่ำกว่า จะอยู่ด้านหลัง
ปัญหา
ในกรณีที่ลาก Sprite มาทับกัน จะทำให้ตัวที่ถูกลาก อยู่หลังตัวที่อยู่บนหน้าจอ ในกรณีที่ตัวที่ถูกลาก อยู่ใน Channel ที่ต่ำกว่า
การแก้ไข
ความจริงไม่ใช่ปัญหา เพราะ Adobe Director มี Lingo สำหรับกำหนดให้ Sprite อยู่หน้าได้ โดยใช้ locZ ซึ่งเป็น sprite property

คำสั่ง (ผมชอบ Verbose เพราะง่ายดี)
set the layerZ of sprite (whatSprite) to whatNumber
whatSprite คือ หมายเลข Sprite
whatNumber คือ ตัวเลขที่ต้องการ สามารถใช้ได้ตั้งแต้ -2000000000 ถึง +200000000 ตัวเลขมากกว่า จะอยู่หน้า ตัวเลขน้อยกว่าจะอยู่หลัง ถ้า Sprite มีค่า locZ เท่ากัน Channel จะมีผลบังคับ คือ Sprite ที่อยู่ใน Channel มากกว่า จะอยู่หน้า
ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.crnfe.ac.th/directorGoodies/testSpriteLayer.htm


การสร้าง ISO ไฟล์สำหรับเขียนลงซีดี

มกราคม 25, 2011

การสร้าง ISO ไฟล์ สำหรับเขียนลง แผ่นซีดี หรือ วีซีดี
วันนี้อยากเอางานที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นเผยแพร่บนเว็บ ก็คิดว่า ทำเป็นไฟล์ ISO แล้วเอาขึ้นไว้ให้โหลด ดีกว่า
โปรแกรมที่ใช้ทำ ISO ไฟล์ คือ Folder2ISO เป็นโปรแกรมฟรี ใช้ง่าย และดีมาก ใช้ได้กับ XP/Vista/7 ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิกที่นี่
ข้อดีอย่างหนึ่งคือ ไม่ต้องติดตั้ง พอคลาย zip เสร็จก็ Run ได้เลย โปรแกรมเล็ก คลาย Zip แล้ว แค่ 1.7 MB เท่านั้น โปรแกรมทำงานได้เร็ว
เมื่อเปิดใช้งาน มีหน้าจอให้เลือกห้องและไฟล์ที่จะทำ ISO และให้ระบุว่า จะเก็บไฟล์ ISO ไว้ที่ไหน เปลี่ยน Charset ให้เป็นภาษาไทย เลือก TIS-620 ได้อีกด้วย

สำหรับการเขียน iso ลงแผ่นซีดี ก็ใช้ Nero หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ก็ได้ รายละเอียด ดูที่นี่


การแทรกเอกสาร PDF ในเว็บ

มกราคม 18, 2011

ส่วนใหญ่เมื่อเราจะเอาเอกสาร PDF ขึ้นเว็บ เรามักจะใช้การลิงค์ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า เอกสาร PDF ก็สามารถแทรกเข้าหน้าเว็บได้ เหมือนกับการแทรก Flash เหมือนกัน โดยเพิ่มเข้าในลักษณะ Object และระบุ Type เป็น application/pdf พร้อมทั้งระบุชื่อไฟล์ PDF ขนาดความกว้าง ความสูง ของพื้นที่บนหน้าจอที่จะให้แสดงเอกสาร pdf

โค้ดมีดังนี้

object type ระบุเป็น application/pdf
data ระบุชื่อไฟล์ อย่าลืมถ้าไม่ได้อยู่ห้องเดียวกัน ต้องระบุที่อยู่ด้วย
width ระบุความกว้างที่จะแสดงไฟล์ PDF
height ระบุความสูง

ดูโค้ดที่ใช้งานจริง

ผลที่ออกมา มีดังนี้


จะเห็นว่า เอกสาร PDF สามารถย่อ-ขยายได้ มีเมนูของ PDFให้ผู้ใช้ควบคุมได้ตามความต้องการ